top of page
online header01.jpg

אנו בסימדיק אונליין מציעים לגופי רפואה, הצלה וחירום פתרונות פיתוח הדרכה  בלמידה מקוונת ומשולבת

המציאות החדשה בעקבות המגפה Covid-19 מעלה אתגרים לא פשוטים בהדרכה ובלמידה בכל רחבי העולם. הדבר מקבל משנה תוקף בקורסים שבעבר התבססו על למידה פרונטלית.

אנו בסימדיק אונליין מציעים לגופי רפואה, הצלה וחירום פתרונות פיתוח הדרכה בלמידה מקוונת ומשולבת כולל ליווי בתהליך התכנון והבניה מתוך יישור למטרות הלמידה שלכם.

לנוחיותכם, מצורפים קבצים להורדה עם מידע נוסף לגבי אפשרויות ההדרכה המקוונת עם דגש על תחומי הרפואה, ההצלה והחירום.

טכנולוגיות דיגיטליות -

מערכות ניהול למידה

הטקסונומיה של בלום

להגדרת מטרות למידה

הדרכה מקוונת -

על קצה המזלג

ללקוחותנו - נא לפנות לדף הלקוח הייעודי עם הקישור והסיסמא שקיבלתם לקבלת מידע נוסף וכלי עזר לפיתוח ההדרכה.

bottom of page