top of page
web bar scenery.png

הדמיית סביבה

לריאליזם של הסביבה תפקיד חשוב בתרגול צוותי רפואה וחירום בשטח.

אנו מספקים אביזרים ייחודיים להטמעה בסביבה לצורכי המחשה ולמידה.

בתרגול סימולציה, תשומת לב לפרטי הסביבה חיונית הן לצורך ההמחשה והן לצורך הלמידה.

לעתים קרובות ניתן לשלב נקודות למידה בסביבה באופן טבעי ומדמה מציאות ובכך לתת ללומד ערך מוסף והגברת מודעות לבטיחות סביבתית, זיהוי רמזים לגבי מצב הנפגע ואלמנטים נוספים.

אנו מכינים אביזרי המחשה וסימולציה

לשילוב בסביבת התרגול כנדרש.

bottom of page