web bar scenery.png

הדמיית סביבה

לריאליזם של הסביבה תפקיד חשוב בתרגול צוותי רפואה וחירום בשטח.

אנו מספקים אביזרים ייחודיים להטמעה בסביבה לצורכי המחשה ולמידה.

בתרגול סימולציה, תשומת לב לפרטי הסביבה חיונית הן לצורך ההמחשה והן לצורך הלמידה.

לעתים קרובות ניתן לשלב נקודות למידה בסביבה באופן טבעי ומדמה מציאות ובכך לתת ללומד ערך מוסף והגברת מודעות לבטיחות סביבתית, זיהוי רמזים לגבי מצב הנפגע ואלמנטים נוספים.

אנו מכינים אביזרי המחשה וסימולציה

לשילוב בסביבת התרגול כנדרש.

IMG_20190227_070325
IMG_20190227_070325

press to zoom
rubble
rubble

press to zoom
IMG_20190226_025015
IMG_20190226_025015

press to zoom
1/8