top of page
IMG_20191218_182108.jpg

תחנות תרגול טראומה

הקמת תחנות תרגול לטיפול בנפגעי טראומה בסביבת הלמידה שלכם

אנו מביאים אליכם את כל הדרוש כדי להקדים תחנות תרגול טיפול בנפגעי טראומה מגיבים ודינמיים עם פציעות שונות לסימולציה ריאליסטית, חווייתית ובלתי נשכחת.

אנו מביאים אליכם את כל הדרוש להדמיית הנפגע וסביבתו ומקימים אצלכם אזורי טיפול שונים.

מתאים במיוחד לתרגולים בקורסים, למבחנים מעשיים ולהשתלמויות מקצועיות.

יש אפשרות לשלב נפג"מים מטעמכם או להזמין שחקנים דרכנו (כרוך בעלות נוספת)

bottom of page