web bar manikins.png

שדרוג בובות סימולציה

שירות של שדרוג בובות סימולציה ישנות לסימולציה לטראומה

שירות זה ניתן למרכזי סימולציה ולגופים שברשותם בובות סימולציה ישנות, קרועות או שבורות.

ניצול חלקים שבורים או חסרים של הבובה לבניית פציעות שונות משדרג את יכולות התרגול במרכזי סימולציה לאין ערוך, חוסך בעליויות ומחזיר ציוד מושבת לפעולה.

אחרי

לפני