top of page

לצוותי רפואה וחרום

אנחנו איתכם - בשטח!

אתם - צוותי הרפואה, ההצלה והחירום שפועלים בשטח יכולים להפיק תועלת רבה במיוחד מסימולציה ריאליסטית במתאר אמת.

רוב מרכזי הסימולציה הרפואית נותנים מענה לתרגול במקומות קבועים כגון בתי חולים ומרפאות ובמספר מקרים גם מתארי שטח מוגבלים. אנו מגיעים כדי לסגור את הפער הקיים בין למידה בכיתה ותרגולים ללא ריאליזם במתאר מסודר וקבוע לבין העבודה בשטח הכוללת בחובה אתגרים רבים, שערנות אליהם והתמודדות נכונה איתם יכולה להציל חיים.

bottom of page