top of page
bar amputation classroom.png

השתלמויות מקצועיות לצוותי רפואה

חווית למידה איכותית, מהנה ומועילה ברמה שלא הכרתם!

סימדיק טראומה מגישה לכם השתלמויות מקצועיות ייחודיות המשלבות תכנים מקצועיים עם תרגולים ריאליסטיים ברמה גבוהה. ההשתלמויות שלנו נותנות דגש רב על תרגול מעשי כדי לאפשר למשתתפים לפתח כישורים נדרשים לשטח בכל מתאר.

החומר המקצועי שמוגש לכם עובר בקרה רפואית של מומחה בתחום של נושא ההשתלמות. התכנים מובנים על ידי אנשי פיתוח הדרכה מתחום הרפואה הדחופה ומתואמים עם הלקוח לוודא התאמה לרמה המקצועית של הלומדים ולפרוטוקולים של אגף הרפואה בארגונכם.

כל השתלמות כוללת הפעלה קבוצתית ליישור קו מקצועי ולאחר מכן תרגולים מעשיים, משוב ואמצעי למידה נוספים.

הערכות עצמיות של רמת הידע של המשתתפים בתחילת כל השתלמות ובסופה מאפשרים ראיה של קו הבסיס המקצועי ואת התוצאה לאחריה, כולל ידע מקצועי, כישורים ובטחון לקראת פעולה במצבי אמת.

אפשר לבחור השתלמות מתוך מערך ההשתלמויות הקיים כולל טיפול בנפגע טראומה, אר"ן, חומ"ס, רעידת אדמה, מצבי חירום מיילדותיים, מצבי חירום בילדים ועוד או להגיש בקשה לבניית השתלמות ייעודית.

bottom of page