top of page

עברית

הדמיית גופות, איברים ורקמות לתרגול צוותים מקצועיים
אזהרה:
תמונות קשות לצפיה
עם ההכרה בחשיבות הסימולציה גם בתחום הטיפול בנפטרים על ידי הגורמים העוסקים בכך, סימדיק נענתה לפניות גורמים אלו ומספקת שירותי השכרה של האפקטים הרלוונטיים לגופים אלו וכן לשירותי ההצלה אשר מבקשים להכין את הצוותים הפועלים להתמודדות עם מצבים קשים כולל אלה שאינם ברי הצלה.
WhatsApp Image 2019-02-06 at 1.17.02 AM.
WhatsApp Image 2019-02-06 at 1.17.02 AM.
הדמיית רקמות
silicone tissues.jpg
הדמיית איברים וחלקי גופות
IMG_20190217_124441.jpg
הדמיית גופות בגודל מלא
WhatsApp Image 2019-02-06 at 4.23.30 AM.
פשוט. מהיר. אפקטיבי.
bottom of page