top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה. תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה אדם שלא נפצע באופן ישיר באירוע עצמו אך אשר סובל ממצב חירום רפואי דחוף אשר דורש זיהוי וטיפול מידיים.

בתרחיש זה אתה מדמה אדם שעובר אירוע לבבי חריף (התקף לב).

*MI

מספר נפג"מ

  • אתה נמצא בתנוחת ישיבה ולופת את אזור מרכז בית החזה באגרופך. פניך מביעות כאב.

  • אתה בהכרה מלאה ומבין את שמתרחש. לא נפגעת פיזית.

  • אתה סובל מכאבים חזקים מאד בחזה. קשה לך לענות על שאלות מעוצמת הכאב אך אתה עונה לעניין לשאלות המטפלים ומספק מידע לפי סדר השאלות בהתאם למפורט בהמשך (ראה סעיף 'במהלך התרחיש')

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש
ספק את המידע הבא למטפל אך ורק במידה ותישאל ספציפית לגבי כל נקודה:
  • אתה לא חושב שנפגעת

  • כואב לך מאד בבית החזה - וגם בלסת, בכתף ובזרוע שמאל

  • הכאב הוא סוג של לוחץ, מרגיש כאילו יושב לך פיל על בית החזה

  • הכאב התחיל כמה דקות אחרי שקרה האירוע ומאז לא הפסיק

  • יש לך בחילה ואתה חושב שאתה עומד להקיא

  • דבר כזה לא קרה לך בעבר

  • אתה בריא בדרך כלל, לא לוקח תרופות, אבל נמצא במעקב רופא בגלל לחץ דם גבולי/גבוה

אם לא נבדקת וטופלת על ידי צוות מתקדם (פראמדיק/רופא) על ידי 'תרופות'/ לא פונית לבית החולים:
אתה 'מאבד את ההכרה', עוצם עיניים ומפסיק להגיב. אתה 'מפסיק לנשום'. כשהמטפל בודק את נשימותיך נשום נשימות רדודות ושקטות (לזמן הבדיקה בלבד!)
35:00
מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page