top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדבת יקרה, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה. תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, את מדמה נפגעת במצב קל/בינוני שפציעתה העיקרית היא פצע קרוע בקרקפת ודימום חזק.

93

מספר נפג"מ

  • את עומדת ומסוגלת ללכת.

  • הנך בהכרה מלאה ומבינה את שמתרחש.

  • את מתלוננת על כאב שורף ממוקד בראש. 

  • לשאלת המטפל – מעבר לכאב המקומי אין לך תלונות נוספות ואת מסוגלת להזיז את הגפיים כרגיל.

  • את נושמת באופן רגיל.

.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש
אם הדימום לא נעצר על ידי המטפלים בתוך 20 דקות, את מתחילה להתלונן על חולשה כללית שמתגברת עם הזמן.
מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page