דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה. תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב קל שסובל מכוויות קלות מקומיות שאינן מסכנות אותו (אך כואבות).

79

מספר נפג"מ

  • הנך בהכרה מלאה.

  • אתה מסוגל ללכת והנך מסתובב בזירת האירוע.

  • אתה מתלונן על כאבים שורפים במקומות שבהם נכווית. אין לך הגבלה או קושי בתחושה או בתנועה.

  • אאתה נושם באופן רגיל.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש
מצבך נשאר ללא שינוי.
מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!