top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה. תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב בינוני שפציעתו העיקרית היא פגיעה בעמוד השידרה .

39

מספר נפג"מ

  • אתה נמצא בתנוחת שכיבה על הקרקע.

  • אינך חש דבר מאזור המותניים ומטה ואינך מסוגל להזיז את הרגליים.

  • הנך בהכרה מלאה ומבין את שמתרחש.

  • אתה מתלונן על כאב חזק בגב תחתון. 

  • אתה נושם באופן רגיל.

.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש
אתה צועק עם כל ניסיון להזיז אותך.
מצבך נשאר ללא שינוי.
מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page