top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה.

תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב קשה שפציעתו העיקרית היא פגיעת מעיכה בגפיים תחתונות

115

מספר נפג"מ

  • אתה נמצא בתנוחת שכיבה. מעליך יונח חפץ המדמה חפץ כבד להדמיית מצב של רגליים לכודות.

  • הנך בהכרה מלאה ומבין את שמתרחש.

  • אתה צועק מכאבים ומתלונן על כאבים עזים ותחושת נימול ברגליים הלכודות. אינך יכול להזיז אותן. 

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש

מצבך אינו משתנה כל עוד הרגליים שלך 'לכודות'.

אתה צועק מכאבים עם כל ניסיון להזיז אותך או להזיז את החפץ שמעל רגליך.

עם הרמת החפץ הכבד מעל הרגליים, מצבך משתנה לרעה בבת אחת: אתה אומר כמה פעמים שאתה מרגיש לא טוב ומיד לאחר מכן אתה 'מאבד את ההכרה', עוצם את איניך ומפסיק להגיב.

המצב נשאר כך עד לסיום התרגיל.

מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page