top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדבת יקרה, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגעת מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה. תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, את מדמה נפגעת בהריון מתקדם עם תאומים שסובלת משבר ברגל.

101

*OB

מספר נפג"מ

 • את יושבת על הקרקע ומחזיקה את שוקך. אינך יכולה לקום או להזיז את הרגל.

 • את בהכרה מלאה ומבינה את שמתרחש.

 • את מתלוננת שכואב לך מאד בשוק.

 • כאישה בהריון את חרדה מאד לשלום העוברים ושואלת את הצוותים כל העת אם התינוקות בסדר. אפשר ורצוי להכניס לחץ והיסטריה לתמונה.

 • את נושמת באופן רגיל.

 • במהלך התרגיל עני לשאלות המטפלים וספקי את המידע לפי סדר השאלות שתישאלי, לפי המידע בהמשך (ראי סעיף 'במהלך התרחיש')

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש
ספקי את המידע הבא למטפל אך ורק במידה ותישאלי ספציפית לגבי כל נקודה:
 • את מרגישה את כף הרגל והנך מסוגלת להזיז את אצבעות הרגליים - אך הדבר מחמיר מאד את הכאב בשוק

 • את נמצאת בשבוע שלושים ותשע להיריון (חודש תשיעי) ואת מצפה לתאומים.

 • זהו הריונך הראשון

 • מהלך ההיריון היה תקין והרופא אמר שהכל בסדר, שני העוברים במצג ראש ובגודל תקין (בדיקה אחרונה היתה אתמול)

 • קשה לך להעריך את תנועות העוברים בסיטואציה, את מרגישה תנועות אבל לא בטוחה אם זה עובר אחד או שניהם.

 • אין לך צירים/התכווצויות/כאבים בבטן

מתנדבת יקרה: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחקי את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page