top of page
IMG-20170714-WA0019.jpg
דף הנחיות לנפג"מ
IMG-20170714-WA0019.jpg
דף הנחיות לנפג"מ
IMG-20170714-WA0019.jpg
דף הנחיות לנפג"מ

6

מספר נפג"מ

תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב קשה עקב עם פצעי מעיכה  ואשר פציעותיו העיקריות הן פגיעת חזה ודימומים.

  • אתה נמצא בתנוחת שכיבה על הקרקע כשידך הימנית מחזיקה את אזור ה'פגיעה' בחזה (באזור המנגנון).

  • הנך בהכרה מלאה, מבין את שמתרחש.

  • אתה מתלונן על כאבים עזים בצד בית החזה ושקשה לך לנשום. הכאב מתגבר עם כל נשימה. אתה מתחנן שיעזרו לך ויתנו לך משהו עבור הכאבים.

  • יש לך שבר פתוח בשוק שמאל, אינך יכול להזיז את הרגל ואתה צועק מכאבים עם כל ניסיון לגעת או להזיז את הגפה. לשאלת המטפל, אתה  מרגיש את אצבעות הרגליים ברגל הפגועה אך אינך מוכן לנסות להזיזן עקב הכאבים.

  • אתה מדמם מפצע נרחב בזרוע ובאמה שמאל אך אינך שם לב לכך בגלל הכאב בחזה.

  • אתה נושם נשימות מהירות מעט ושטוחות ובמשך זמן התרגיל הנשימה הולכת ומחמירה ודורשת מאמץ רב עד שאינך יכול להשלים משפט שלם מבלי לעצור ולקחת אוויר (ראה 'במהלך התרחיש'). 

שים לב:  נשום כרגיל ורק בהגעת המטפל הראשון אליך שנה את קצב נשימותיך לפי ההנחיות.

אל תמשיך בשינוי קצב נשימותיך לאורך זמן. במידת הצורך, חזור לנשימות תקינות ובמידה והמטפל בודק את נשימותיך, התאם אותן שוב לקצב המבוקש. במידה ואינך מרגיש טוב (סחרחורות/עקצוצים ונימול/כל תחושה חריגה אחרת) חזור לנשום בקצב הרגיל.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש

טיפול בדימומים: במידה והמטפל פועל לעצירת הדימומים בעזרת חוסם עורקים או באמצעות לחץ ישיר על כל הפציעות (ידנית, בעזרת תחבושת לוחצת או אמצעי אחר) - לחץ על הכפתור לעצירת הדימום.

 

טיפול בפגיעה הנשימתית: אתה מתלונן שקשה לך לנשום, אינך יכול לדבר במשפטים שלמים מבלי לעצור ולקחת אוויר. מצבך נשאר כך לאורך התרחיש.

זכור: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע!

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page