top of page
IMG-20170714-WA0019.jpg
דף הנחיות לנפג"מ
IMG-20170714-WA0019.jpg
דף הנחיות לנפג"מ

5

מספר נפג"מ

תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב בינוני עד קשה, הסובל ממספר פציעות בעקבות פיצוץ ואשר פציעותיו העיקריות הן פגיעת חזה עם רסיס תקוע, פגיעת בטן פתוחה עם יציאת רקמות ושטף דם בזרוע.

  • אתה עומד מכופף ומתקדם בצעדים כושלים לכיוון המטפלים תוך שאתה אוחז בידיך את 'פציעת הבטן'.

  • הנך בהכרה מלאה, צועק, כאוב ולחוץ מאד מהפציעה בבטן.

  • אתה ממוקד בפציעה בבטן, אינך שם לב לרסיס התקוע או לשטף הדם הפורץ מהזרוע.

  • אתה נושם בשלב הראשון נשימות מהירות מעט אם אתה נשאל על ידי המטפלים, ענה שקצת קשה לך לנשום.

שים לב:  נשום כרגיל ורק בהגעת המטפל הראשון אליך שנה את קצב נשימותיך לפי ההנחיות.

אל תמשיך בשינוי קצב נשימותיך לאורך זמן. במידת הצורך, חזור לנשימות תקינות ובמידה והמטפל בודק את נשימותיך, התאם אותן שוב לקצב המבוקש. במידה ואינך מרגיש טוב (סחרחורות/עקצוצים ונימול/כל תחושה חריגה אחרת) חזור לנשום בקצב הרגיל.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש

המצב הנשימתי אינו משתנה במהלך התרחיש - ללא שיפור וללא החמרה גם לאחר טיפול.

 

טיפול בדימום בזרוע: במידה והמטפל פועל לעצירת הדימום בעזרת לחץ ישיר על הפציעה (ידנית, בעזרת תחבושת לוחצת או אמצעי אחר) - לחץ על הכפתור לעצירת הדימום.

זכור: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע!

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page