top of page
IMG-20170714-WA0019.jpg
דף הנחיות לנפג"מ
IMG-20170714-WA0019.jpg
דף הנחיות לנפג"מ

4

מספר נפג"מ

תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב קשה שנפגע מרסיסים וכוויות בעקבות פיצוץ ואשר פציעותיו העיקריות הן פגיעת חזה ופגיעת בטן קשה כתוצאה מהדף.

  • אתה נמצא בתנוחת ישיבה נתמכת. שב על הקרקע והישען על אבן, עץ או חפץ כלשהו. קפל את ברכיך לכיוון הבטן.

  • הנך בהכרה מלאה, מבין את שמתרחש ומציג סימנים של אי שקט, לחץ וחרדה.

  • אתה מתלונן על כאבים חזקים בכל הגוף וצועק מכאבים. קשה לך לנשום אך אינך מציין זאת בפירוש אם לא נשאלת, הדבר  מתבטא בכך שאתה נושם נשימות מעט מקוטעות.

  • רק אם אתה נשאל ישירות על כך - אמור שכואבת לך מאד הבטן. אם המטפל ממשש את הבטן - הקשח את שרירי הבטן וצעק מכאבים.

  • אתה נושם בשלב הראשון נשימות מהירות מעט ובמשך זמן התרגיל הנשימה הולכת ומחמירה ודורשת מאמץ רב עד שאינך יכול להשלים משפט שלם מבלי לעצור ולקחת אוויר (ראה 'במהלך התרחיש').

שים לב:  נשום כרגיל ורק בהגעת המטפל הראשון אליך שנה את קצב נשימותיך לפי ההנחיות.

אל תמשיך בשינוי קצב נשימותיך לאורך זמן. במידת הצורך, חזור לנשימות תקינות ובמידה והמטפל בודק את נשימותיך, התאם אותן שוב לקצב המבוקש. במידה ואינך מרגיש טוב (סחרחורות/עקצוצים ונימול/כל תחושה חריגה אחרת) חזור לנשום בקצב הרגיל.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש

שים לב: אתה סובל מדימום פנימי בלתי נשלט שדורש ניתוח ואשר לא ניתן לטפל בו בשטח. מסיבה זו גם אם יטופל המצב הנשימתי כפי שמפורט, עליך להפוך לישנוני בתוך פרק הזמן שמצוין בהמשך ו'לאבד הכרה' אם לא פונית לחדר ניתוח.

טיפול בפגיעה הנשימתית:

כל עוד לא טופלת לפציעה בבית החזה  – המצב הנשימתי מחמיר בהדרגה, כל 10 דקות אתה מתלונן על קושי מתגבר והולך בנשימה, אתה מגביר את קצב הנשימות ואינך יכול להשלים משפטים מבלי לעצור ולקחת אוויר. המצב ממשיך להחמיר גם אם המטפל הניח על פניך מסיכת חמצן.

אם עדיין לא טופלת על ידי צוות מתקדם (פרמדיק/רופא) בטיפול שכולל 'החדרת מחט לבית החזה' לשם ניקוז האוויר:
אתה 'מאבד הכרה' ומפסיק להגיב לכל פניה מילולית או פיזית. אתה נושם באופן רדוד מאד. אם קיבלת טיפול על ידי צוות מתקדם של ניקוז האוויר בעזרת מחט - מצבך ישתפר, וכדקה לאחר מכן אתה חוזר להכרה לזמן קצר.

15:00

פגיעת הדף - פגיעת בטן פנימית:

אם לא 'פונית לחדר ניתוח' אתה הופך לישנוני יותר, מתחיל להגיב בהברות ובמלמולי כאב.

אתה 'מאבד הכרה' ומפסיק להגיב לכל פניה מילולית או פיזית.

50:00
זכור: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע!

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page