top of page
IMG-20170714-WA0019.jpg
דף הנחיות לנפג"מ

2

מספר נפג"מ

תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב בינוני שנפגע מירי ואשר פציעותיו העיקריות הן דימומים מסכני-חיים.

  • אתה נמצא בתנוחת שכיבה או חצי שכיבה (שוכב ונתמך על גבי קיר, עץ או עצם אחר).

  • הנך בהכרה מלאה, מבין את שמתרחש. אינך יכול לקום.

  • אתה צועק מכאבים ומתלונן על כאבים חזקים ברגל. אתה לחוץ מהפציעה ומהדם הזורם.

      שים לב: אתה מדמם גם מהזרוע אך אל תפנה את תשומת לב המטפלים לכך, אתה ממוקד בפציעה שברגל.

  • אתה נושם באופן רגיל. תוכל להגביר מעט את קצב נשימותיך בהגעת המטפל כתוצאה מ'כאב' ו'לחץ' אך אין צורך להתמקד בכך.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש

טיפול בדימומים:

במידה והמטפל פועל בדרך הנכונה לעצירת הדימומים ברגל ובזרוע - זרימת הדם תיעצר מכנית ואז אפשר לעצור את מנגנון הדימום.

עצירת הדימום בירך: עצירה יעילה של הדימום מהפצע שבירך תתבצע על ידי החדרת חבושות לתוך הפציעה (צעק בצורה משכנעת - ההליך כואב!)

עצירת הדימום בזרוע: לחץ ישיר על הפציעה (ידנית, בעזרת תחבושת לחץ או אמצעי אחר)

אם הדימומים לא נעצרו באופן יעיל על ידי המטפל:
אתה הופך בהדרגה ליותר ישנוני ומבולבל.
אתה 'מאבד הכרה', עוצם עיניים ומפסיק להגיב.
25:00
40:00
זכור: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע!

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page