top of page
IMG-20170714-WA0019.jpg
דף הנחיות לנפג"מ

1

מספר נפג"מ

תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב קשה שנפגע מרסיסים בעקבות פיצוץ ואשר פציעותיו העיקריות הן פגיעת חזה ושטפי דם.

  • אתה נמצא בתנוחת ישיבה.

  • הנך בהכרה מלאה, מבין את שמתרחש ומציג סימנים של אי שקט, לחץ וחרדה. אתה מדמם מהזרוע ומהרגל.

  • אתה מתלונן על כאבים בכל הגוף ושקשה לך לנשום.

  • אתה נושם בשלב הראשון נשימות מהירות מעט ובמשך זמן התרגיל הנשימה הולכת ומחמירה ודורשת מאמץ רב עד שאינך יכול להשלים משפט שלם מבלי לעצור ולקחת אוויר (ראה 'במהלך התרחיש'). 

שים לב:  נשום כרגיל ורק בהגעת המטפל הראשון אליך שנה את קצב נשימותיך לפי ההנחיות.

אל תמשיך בשינוי קצב נשימותיך לאורך זמן. במידת הצורך, חזור לנשימות תקינות ובמידה והמטפל בודק את נשימותיך, התאם אותן שוב לקצב המבוקש. במידה ואינך מרגיש טוב (סחרחורות/עקצוצים ונימול/כל תחושה חריגה אחרת) חזור לנשום בקצב הרגיל.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש

טיפול בדימומים: במידה והמטפל פועל לעצירת הדימומים בעזרת לחץ ישיר על הפציעה (ידנית, בעזרת תחבושת לוחצת או אמצעי אחר) - לחץ על הכפתור לעצירת הדימום.

 

טיפול בפגיעה הנשימתית: כל עוד לא טופלת לפציעה בבית החזה  – המצב הנשימתי מחמיר בהדרגה, כל 10 דקות אתה מתלונן על קושי מתגבר והולך בנשימה, אתה מגביר את קצב הנשימות ואינך יכול להשלים משפטים מבלי לעצור ולקחת אוויר. המצב ממשיך להחמיר גם אם המטפל הניח על פניך מסיכת חמצן.

אם עדיין לא טופלת על ידי צוות מתקדם (פרמדיק/רופא) בטיפול שכולל 'החדרת מחט לבית החזה' לשם ניקוז האוויר:
אתה 'מאבד הכרה' ומפסיק להגיב לכל פניה מילולית או פיזית. אתה נושם באופן רדוד מאד. אם קיבלת טיפול על ידי צוות מתקדם של ניקוז האוויר בעזרת מחט - מצבך ישתפר, וכדקה לאחר מכן אתה חוזר להכרה.

15:00
זכור: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע!

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page