top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים
מספר נפג"מ

1   ירי במצח – פגיעת ראש

2    פגיעת ראש סגורה

5    ירי בחזה – חזה אוויר בלחץ

6     דקירה בחזה – חזה אוויר בלחץ

7    ירי בבית השחי – חזה אוויר בלחץ

8     ירי כניסה עורף יציאה בית שחי – חזה אוויר בלחץ

9     ירי בחזה ובבטן – פגיעה ריאתית + דימום פנימי והלם

10    דקירה בבטן – דימום פנימי + הלם

11    ירי בבטן – דימום פנימי + הלם

12    ירי במותן – דימום פנימי + הלם

14    ירי בירך – דימום פנימי + הלם

15    דקירה בחזה – חזה אוויר פשוט

16    ירי בחזה – חזה אוויר פשוט

18    ירי כניסה בחזה יציאה בית שחי – חזה אוויר פשוט

19    ירי בקו בית השחי – חזה אוויר פשוט

20   ירי בכתף/זרוע עליונה (כניסה אחורית יציאה קדמית)- דימום חזק

21    דקירה בכתף/זרוע עליונה - דימום חזק

22    ירי בעורף – פגיעה ריאתית קלה

23    ירי בירך – דימום חיצוני חזק

25     דקירה במותן – ללא פגיעה קשה

26     פציעת בטן פתוחה עם יציאת מעיים

27     דקירה עמוקה ופתוחה בירך מדמם ממוקדים פנימיים

28     שבר פתוח בשוק

29     דקירה בכתף - שטחי

31     שבר סגור באמה

32     שבר סגור בשוק

33     דקירה בגב – שטחי, ללא פג' עמ"ש

34א   נפגעי חרדה

34ב   נפגעי חרדה

35     ירי בכתף – פגיעה ריאתית קלה

36     ירי בכתף – פגיעה עצבית

39      פגיעת עמ"ש

40     ירי בזרוע עליונה

41     רסיס בעורף

42     ירי בכתף - שטחי

43     ירי באמה

44      רסיס זכוכית בחזה – חזה אוויר בלחץ

45     פגיעת הדף - חזה אוויר בלחץ

46     פגיעת הדף - פגיעת בטן סגורה + הלם

47      כוויה היקפית בחזה

48      כוויה בגפה עליונה + שאיפת עשן

49      כוויה קשה נרחבת גו קדמי + זרועות

55      כוויה בבטן

56      כוויות בחזה (1%) בגב (1%) ובמותן (4-5%)

57      כוויה גו קדמי - אישה

58      שבר פתוח באמה

61      כוויות קשות בפנים

62      קטיעת שוק

63      כוויה נרחבת והיקפית ברגל

66     רסיס בכתף

71      פגיעת בטן קהה, דימום פנימי + הלם

72      פגיעת ראש קשה עם יציאת רקמות

73      חתכים שטחיים בפנים ו/או זרועות

74      שברים בצלעות

75      חבלות יבשות

76      שבר פתוח בשוק + פגיעת עמ"ש

77      שבר פתוח בשוק + השתפדות על מוט בירך

78      שאיפת עשן (חסימה מתפתחת)

79     כוויות קלות מקומיות

80     רסיס בחזה - פגיעה ריאתית קלה

82     רסיס בגב - פגיעת עמ"ש חלקית

83      דקירה עם סכין תקועה בגב עליון/עורף

87      כוויות קשות מאד בפנים, צוואר ופלג גוף עליון

90     פצע עמוק ופתוח בכתף מדמם ממוקד פנימי

91     פצע קרוע ומדמם בשוק

92     פצע קרוע בקרקפת

93    פצע קרוע בקרקפת + דימום חזק (אישה)

100    בהיריון מתקדם, ירי בחזה, חזה אוויר פשוט

101    שבר סגור בשוק – בהיריון מתקדם

*PED      תינוק פגיעת ראש סגורה

*MI     אוטם חריף בשריר הלב

sim pt

sim pt

bottom of page