top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדבת יקרה, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגעת מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה. תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, את מדמה נפגעת בהתאם למספר הפציעה שקיבלת עם האפקט והנחיות להתנהגות. מעבר לפציעתך, הנפגעת שאת מדמה נמצאת בהריון מתקדם

*OB

מספר נפג"מ

  • שחקי את תפקידך כנפגעת לפי ההנחיות המותאמות לפציעתך (ראי 'הנחיות לנפג"מ' בדף הפציעה המרכזי)

  • כאישה בהריון את חרדה מאד לשלום העובר ושואלת את הצוותים כל העת אם התינוק בסדר. אפשר ורצוי להכניס לחץ והיסטריה לתמונה.

  • במהלך התרגיל עני לשאלות המטפלים וספקי את המידע לפי סדר השאלות שתישאלי, לפי המידע בהמשך (ראי סעיף 'במהלך התרחיש')

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש
ספקי את המידע הבא למטפל אך ורק במידה ותישאלי ספציפית לגבי כל נקודה:
  • את נמצאת בשבוע שלושים ותשע להיריון (חודש תשיעי). זהו הריונך הראשון

  • מהלך ההיריון היה תקין והרופא אמר שהכל בסדר (בדיקה אחרונה היתה אתמול)

  • מיד לאחר הפציעה הרגשת שהעובר 'משתולל' אבל עכשיו הוא מאד שקט, מדי פעם יש תנועה אבל זה פחות מהרגיל

  • פה ושם יש כאב עמום בבטן תחתונה שמזכיר לך כאב מחזור, זה משני לגמרי לכאב מהפציעה

מתנדבת יקרה: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחקי את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page