top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה.

תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב קשה שפציעתו העיקרית היא פגיעת בטן עם גוף זר (מוט ברזל) תקוע.

95

מספר נפג"מ

  • אתה נמצא בתנוחת שכיבה על הגב עם רגליים מקופלות.

  • הנך בהכרה מלאה ומבין שאת שמתרחש.

  • אתה מבוהל מאד מהמראה החמור של הפציעה עם המוט התקוע ומבקש מהמטפלים שיוציאו ממך את הדבר הזה.

  • אתה מתלונן על כאבים חזקים בבטן, ושבאופן כללי אינך מרגיש טוב. 

  • אתה נושם באופן רגיל.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש

אתה מתלונן על חולשה ותחושה כללית רעה שהולכת ומחמירה.

אם מישהו מנסה למשוך את המוט או להזיז אותו אתה מיד עוצם את עיניך, 'מאבד הכרה' ומפסיק להגיב.
 

אם לא 'פונית לבית החולים' אתה הופך למנומנם ומגביר מעט את קצב נשימותיך.

 

אתה עוצם את עיניך, 'מאבד הכרה' ומפסיק להגיב.

40:00
50:00
מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page