top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדבת יקרה, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מית (נפגעת מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה.

תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, את מדמה נפגעת במצב קשה שפציעתו העיקרית היא פגיעת ראש עם פגיעה קשה בקרקפת.

94

מספר נפג"מ

  • את נמצאת בתנוחת שכיבה.

  • הנך מעורפלת הכרה. עינייך פקוחות אך אינך מגיבה לפניות המטפלים. את משמיע קולות של אנחה/גניחה.

  • את נושמת לסירוגין  נשימות מחרחרות (מעין נחירה) ולעתים נשימות רגילות (שקטות).

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה

שימי לב:  נשמי כרגיל ורק בהגעת המטפל הראשון אלייך שני את קצב נשימותייך לפי ההנחיות.

אל תמשיכי בשינוי קצב נשימותייך לאורך זמן. במידת הצורך, חזרי לנשימות תקינות ובמידה והמטפל בודק את נשימותייך, התאימי אותן שוב לקצב המבוקש. במידה ואינך מרגישה טוב (סחרחורות/עקצוצים ונימול/כל תחושה חריגה אחרת) חזרי לנשום בקצב הרגיל.

במהלך התרחיש

מצבך נשאר ללא שינוי לאורך התרחיש.

מתנדבת יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחקי את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page