דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה. תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב קל/בינוני  שפציעתו העיקרית היא  פצע קרוע בשוק ופגיעה עצבית מקומית.

91

מספר נפג"מ

  • אתה נמצא בתנוחת ישיבה ואינך יכול לקום.

  • הנך בהכרה מלאה ומבין את שמתרחש.אתה לחוץ מהפציעה.

  • אתה מתלונן על כאב שורף בכל אזור השוק ועל תחושת נימול בכף הרגל בהמשך לפציעה. 

  • אם המטפל נוגע ברגלך ושואל אם אתה חש במגע, ענה שאתה חש בכך אבל בצורה קצת עמומה.

  • אם המטפל מבקש ממך להזיז את כף הרגל או אצבעות כף הרגל - ענה שאינך מסוגל להזיזם.

  • אתה נושם באופן רגיל. תוכל להגביר מעט את קצב נשימותיך בהגעת המטפל כתוצאה מ'כאב' ו'לחץ' אך אין צורך להתמקד בכך.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש
מצבך נשאר ללא שינוי
מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!