top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה.

תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב קשה שפציעתו העיקרית היא פגיעת חזה ופגיעת בטן כתוצאה מירי.

9

מספר נפג"מ

  • אתה נמצא בתנוחת שכיבה על הקרקע, מקופל בתנוחה עוברית עם הרגליים מקופלות לכיוון החזה.

  • הנך בהכרה מלאה, מבין את שמתרחש ומציג סימנים של אי שקט, לחץ וחרדה.

  • אתה מתלונן על כאבי בטן חזקים וצועק מכאבים. קשה לך לנשום אך אינך מציין זאת בפירוש - הדבר מתבטא בכך שאתה נושם נשימות מעט מקוטעות , אך אתה מדבר רק על הכאב שבבטן אלא אם כן נשאלת על כך

  • אתה נושם בשלב הראשון נשימות מהירות מעט

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה

שים לב:  נשום כרגיל ורק בהגעת המטפל הראשון אליך שנה את קצב נשימותיך לפי ההנחיות.

אל תמשיך בשינוי קצב נשימותיך לאורך זמן. במידת הצורך, חזור לנשימות תקינות ובמידה והמטפל בודק את נשימותיך, התאם אותן שוב לקצב המבוקש. במידה ואינך מרגיש טוב (סחרחורות/עקצוצים ונימול/כל תחושה חריגה אחרת) חזור לנשום בקצב הרגיל.

במהלך התרחיש

אם המטפל מניח ידו על בטנך - הקשח את שרירי הבטן בזמן המגע והגבר את צעקותיך.

אם המטפל מניח על הפציעה בחזה תחבושת עגולה עם שסתום (אשרמן) על הפציעה בחזה, קצב הנשימות שלך חוזר לתקין ואתה מעדכן את המטפלים שיותר קל לך לנשום.

במידה ולא 'פונית לבי החולים' תוך פרק זמן זה אתה 'מאבד את ההכרה', עוצם איניים ומפסיק להגיב לכל פניה מילולית או פיזית.

30:00
מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page