top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה. תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב אנוש מאד הסובל מכוויות קשות מאד בפלג גוף עליון  כולל פנים, צוואר וגו עליון.

87

מספר נפג"מ

  • אתה נמצא בתנוחת שכיבה.

  • אתה בהכרה מלאה בשלב הראשון אך בהמשך אתה הופך למבולבל וישנוני עד לאיבוד הכרה (פרטים בהמשך).

  • אתה צועק ובין הצעקות נאנח מכאבים. אינך מסוגל להתמקד בדבר ואינך עונה לשאלות המטפל.

  • אתה נושם נשימות מהירות קולניות.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה

שים לב:  נשום כרגיל ורק בהגעת המטפל הראשון אליך שנה את קצב נשימותיך לפי ההנחיות.

אל תמשיך בשינוי קצב נשימותיך לאורך זמן. במידת הצורך, חזור לנשימות תקינות ובמידה והמטפל בודק את נשימותיך, התאם אותן שוב לקצב המבוקש. במידה ואינך מרגיש טוב (סחרחורות/עקצוצים ונימול/כל תחושה חריגה אחרת) חזור לנשום בקצב הרגיל.

במהלך התרחיש
אם לא 'פונית לבית החולים':

אתה מתלונן שאינך יכול לנשום, ודקה לאחר מכן אתה 'מאבד את ההכרה', עוצם עיניים ומפסיק להגיב.

 

 

אתה 'מפסיק לנשום'. כשהמטפל בודק את נשימותיך נשום נשימות רדודות ושקטות (לזמן הבדיקה בלבד!)

10:00
20:00
מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page