top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה. תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב קשה הסובל משאיפת עשן שגורמת להתפתחות של חסימה מסוכנת בדרכי הנשימה וכן מכוויה מקומית קלה

78

מספר נפג"מ

  • אתה מסוגל ללכת ומסתובב בזירת האירוע.

  • אתה בהכרה מלאה ומבין את שמתרחש.

  • אתה מתלונן על כאב שורף באזור הכוויה.

  • אתה משתעל וכשאתה מדבר - קולך צרוד.

  • אתה נושם נשימות מהירות בין השיעולים.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה

שים לב:  נשום כרגיל ורק בהגעת המטפל הראשון אליך שנה את קצב נשימותיך לפי ההנחיות.

אל תמשיך בשינוי קצב נשימותיך לאורך זמן. במידת הצורך, חזור לנשימות תקינות ובמידה והמטפל בודק את נשימותיך, התאם אותן שוב לקצב המבוקש. במידה ואינך מרגיש טוב (סחרחורות/עקצוצים ונימול/כל תחושה חריגה אחרת) חזור לנשום בקצב הרגיל.

במהלך התרחיש
אתה מתלונן על תחושבת מחנק בגרון ועל קושי מתגבר בנשימה
 
אתה מתאמץ יותר בנשימה ומראה מצוקה ניכרת. בשלב זה אתה מתיישב ואינך ממשיך להסתובב.
15:00
20:00
אם לא טופלת על ידי צוות רפואי מתקדם על ידי 'החדרת צינור לקנה הנשימה' / לא 'פונית לבית החולים
אתה 'מאבד את ההכרה', עוצם עיניים ומפסיק להגיב.
אתה 'מפסיק לנשום' - כאשר המטפל בודק את נשימותיך נשום מספר נשימות רדודות ושקטות (לזמן הבדיקה בלבד!)
30:00
25:00
מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page