top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה.

תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב קשה שפציעתו העיקרית היא פגיעת בטן- דימום פנימי כתוצאה מחבלה קהה.

71

מספר נפג"מ

  • אתה נמצא בתנוחת שכיבה עם רגליים מקופלות ומשוכות כלפי הבטן.

  • הנך בהכרה מלאה ומבין שאת שמתרחש.

  • אתה מתלונן על כאב עז בבטן שהולך ומתגבר. הכאב מחמיר עם כל תזוזה שלך.

  • במידה והמטפל מניח ידו על בטנח - הקשח את שרירי הבטן וצעק שכואב לך ולא לגעת.

  • אתה נושם נשימות מעט מהירות ושטוחות.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה

שים לב:  נשום כרגיל ורק בהגעת המטפל הראשון אליך שנה את קצב נשימותיך לפי ההנחיות.

אל תמשיך בשינוי קצב נשימותיך לאורך זמן. במידת הצורך, חזור לנשימות תקינות ובמידה והמטפל בודק את נשימותיך, התאם אותן שוב לקצב המבוקש. במידה ואינך מרגיש טוב (סחרחורות/עקצוצים ונימול/כל תחושה חריגה אחרת) חזור לנשום בקצב הרגיל.

במהלך התרחיש

אתה מתלונן על חולשה ותחושה כללית רעה שהולכת ומחמירה.
 

אם לא 'פונית לבית החולים' בדחיפות - אתה עוצם את עיניך, 'מאבד הכרה' ומפסיק להגיב.

35:00
מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page