top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה.

תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב קשה שפציעתו העיקרית היא פגיעת חזה כתוצאה מירי בבית השחי.

7

מספר נפג"מ

  • אתה נמצא בתנוחת ישיבה.

  • הנך בהכרה מלאה, מבין את שמתרחש ומציג סימנים של אי שקט, לחץ וחרדה.

  • אתה מתלונן שקשה לך מאד לנשום. אתה מדבר במשפטים קטועים ועוצר לקחת אוויר כל כמה מילים.

  • לשאלת המטפל - אינך יודע היכן נפגעת. שים לב: אל תכוון את המטפל אל הפצע שבבית השחי, עליו לאתר את הפצע החבוי במהלך הבדיקה.

  • אתה נושם בשלב הראשון נשימות מאומצות אך לא מהירות מאד -  בהמשך מצב הנשימה מחמיר  (פרטים בהמשך).

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה

שים לב:  נשום כרגיל ורק בהגעת המטפל הראשון אליך שנה את קצב נשימותיך לפי ההנחיות.

אל תמשיך בשינוי קצב נשימותיך לאורך זמן. במידת הצורך, חזור לנשימות תקינות ובמידה והמטפל בודק את נשימותיך, התאם אותן שוב לקצב המבוקש. במידה ואינך מרגיש טוב (סחרחורות/עקצוצים ונימול/כל תחושה חריגה אחרת) חזור לנשום בקצב הרגיל.

במהלך התרחיש

כל עוד לא טופלת – המצב הנשימתי מחמיר בהדרגה, כל 10 דקות אתה מתלונן על קושי מתגבר והולך בנשימה, אתה מגביר את קצב הנשימות ואינך יכול להשלים משפטים מבלי לעצור ולקחת אוויר.

אם הניח המטפל תחבושת עגולה עם שסתום (אשרמן) על הפציעה בחזה, מצבך משתפר ואתה מעדכן את המטפל שהנשימה קלה יותר. עם החבישה, עדיין קצת קשה לך לנשום אך הנשימות קרובות לקצב הרגיל שלך. גם תחושתך הכללית משתפרת.

15:00
מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page