top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה. תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב קשה מאד הסובל מכוויה קשה מאד היקפית בשוק ובכף הרגל .

63

מספר נפג"מ

  • אתה נמצא בתנוחת ישיבה או שכיבה. אינך מסוגל לקום או ללכת.

  • אתה בהכרה מלאה ומבין את שמתרחש. אתה לחוץ מאד ממראה הפציעה ומעוצמת הכאבים.

  • אתה מתלונן על כאב חזק ושורף ברגל וצועק בקול רם.

  • אתה נושם נשימות מהירות מעט מלחץ ומכאב, אולם אין צורך להתמקד בנשימות במהלך התרחיש.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש
30:00
40:00
אתה חש שהכאב ברגל מתעמעם מעט ואתה מפסיק לצעוק - רק נאנח. לשאלת המטפל, כעת אתה מרגיש פחות את הרגל ואינך יכול להזיז אותה.
אתה מעדכן את המטפל שאינך מרגיש כלל את השוק וכף הרגל ואינך יכול להזיזן.

מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page