top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה.

תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב קשה שפציעתו העיקרית היא פגיעת חזה כתוצאה מדקירת סכין.

6

מספר נפג"מ

  • אתה נמצא בתנוחת ישיבה.

  • הנך בהכרה מלאה, מבין את שמתרחש ומציג סימנים של אי שקט, לחץ וחרדה.

  • לשאלת המטפל אתה מתלונן על כאב ממוקד באזור הפציעה ושקשה לך לנשום.

  • אתה נושם בשלב הראשון נשימות מהירות מעט.  בהמשך מצב הנשימה מחמיר – פרטים בהמשך.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה

שים לב:  נשום כרגיל ורק בהגעת המטפל הראשון אליך שנה את קצב נשימותיך לפי ההנחיות.

אל תמשיך בשינוי קצב נשימותיך לאורך זמן. במידת הצורך, חזור לנשימות תקינות ובמידה והמטפל בודק את נשימותיך, התאם אותן שוב לקצב המבוקש. במידה ואינך מרגיש טוב (סחרחורות/עקצוצים ונימול/כל תחושה חריגה אחרת) חזור לנשום בקצב הרגיל.

במהלך התרחיש

כל עוד לא טופלת – המצב הנשימתי מחמיר בהדרגה, כל 10 דקות אתה מתלונן על קושי מתגבר והולך בנשימה, אתה מגביר את קצב הנשימות ואינך יכול להשלים משפטים מבלי לעצור ולקחת אוויר.

אם הניח המטפל תחבושת עגולה עם שסתום (אשרמן) על הפציעה בחזה, לאחר כשתי דקות מרגע הנחת החבישה אתה מעדכן את המטפל שיותר קשה לך לנשום ומגביר את קצב הנשימות והמאמץ הנשימתי.

אם עדיין לא טופלת על ידי צוות מתקדם (פרמדיק/רופא) בטיפול שכולל 'החדרת מחט לבית החזה' לשם ניקוז האוויר:

אתה 'מאבד הכרה' ומפסיק להגיב לכל פניה מילולית או פיזית. אתה נושם באופן רדוד מאד. אם קיבלת טיפול על ידי צוות מתקדם של ניקוז האוויר בעזרת מחט - מצבך ישתפר, וכדקה לאחר מכן אתה חוזר להכרה.

15:00
מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page