top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה. תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב קל שפציעתו העיקרית היא שבר פתוח ביד.

58

מספר נפג"מ

  • אתה עומד ומסוגל ללכת

  • הנך בהכרה מלאה ומבין את שמתרחש.

  • אתה מתלונן על כאב חזק באמה. אתה מצמיד את ידך ה'פצועה' אל גופך בעזרת ידך השניה כי כל תנועה מחמירה מאד את הכאב. אתה לחוץ מאד מסוג הפציעה. 

  • לשאלת המטפל – אתה מרגיש את אצבעות הידיים ומסוגל להניע אותן, אך הדבר גורם לכאב באזור השבר.

  • אתה נושם באופן רגיל.

.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש
אתה צועק עם כל מגע ביד ה'פגועה' ובכל ניסיון להזיז אותה.
 
מצבך נשאר ללא שינוי.
מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page