top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה. תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, את מדמה נפגע, במצב קשה מאד הסובל מכוויוה קשה ונרחבת בגו קדמי.

57

מספר נפג"מ

  • את נמצאת בתנוחת שכיבה.

  • הנך מעורפלת הכרה. את צועקת מדי פעם מכאב ונאנחת בין הצעקות אך אינך מסוגלת להתמקד בדבר מעוצמת הכאבים ואינך עונה לשאלות המטפל.

  • את נושמת נשימות מהירות.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה

שימי לב: נשמי כרגיל ורק בהגעת המטפל הראשון אלייך שני את קצב נשימותייך לפי ההנחיות. אל תמשיכי בשינוי קצב נשימותייך לאורך זמן. במידת הצורך, חזרי  לנשימות תקינות ובמידה והמטפל בודק את נשימותייך, התאימי אותן שוב לקצב הבסיס. במידה ואינך מרגישה טוב (סחרחורות/עקצוצים ונימול/כל תחושה חריגה אחרת) חזרי לנשום בקצב הרגיל.

במהלך התרחיש
אם לא 'פונית לבית החולים':
את 'מאבדת את ההכרה', עוצמת עיניים ומפסיקה להגיב.
את 'מפסיקה לנשום' - כאשר המטפל בודק את נשימותייך נשמי מספר נשימות רדודות ושקטות (לזמן הבדיקה בלבד!)
25:00
35:00
מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page