top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה. תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב קשה מאד הסובל מכוויה היקפית בחזה.

47

מספר נפג"מ

  • אתה נמצא בתנוחת ישיבה.

  • אתה בהכרה מלאה ומבין את שמתרחש.

  • אתה מתלונן על כאבים עזים בחזה ובגב. אתה צועק מכאבים.

  • אתה מתלונן על תחושה של הגבלה בנשימה, שקשה לך להכניס אוויר.

  • אתה נושם נשימות מהירות ורדודות.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה

שים לב:  נשום כרגיל ורק בהגעת המטפל הראשון אליך שנה את קצב נשימותיך לפי ההנחיות.

אל תמשיך בשינוי קצב נשימותיך לאורך זמן. במידת הצורך, חזור לנשימות תקינות ובמידה והמטפל בודק את נשימותיך, התאם אותן שוב לקצב המבוקש. במידה ואינך מרגיש טוב (סחרחורות/עקצוצים ונימול/כל תחושה חריגה אחרת) חזור לנשום בקצב הרגיל.

במהלך התרחיש
אם לא 'פונית לבית החולים':
אתה מתלונן שעוד יותר קשה לך לנשום ומרגיש כאילו אתה נחנק. אתה מתחיל לדבר במשפטים קטועים כשאתה עוצר לקחת אוויר כל כמה מילים.
 
אתה 'מאבד את ההכרה', עוצם עיניים ומפסיק להגיב.
אתה 'מפסיק לנשום' - כאשר המטפל בודק את נשימותיך נשום מספר נשימות רדודות ושקטות (לזמן הבדיקה בלבד!)
15:00
30:00
40:00
מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page