top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה.

תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב קשה שפציעתו העיקרית היא פגיעה פנימית בבטן כתוצאה מהדף (פיצוץ).

46

מספר נפג"מ

  • אתה נמצא בתנוחת שכיבה על הקרקע עם רגליים מקופלות.

  • הנך בהכרה מלאה ומבין שאת שמתרחש. אתה מספר שעפת באוויר כתוצאה מהפיצוץ ואז נפלת.

  • אתה מתלונן על כאב בבטן שמחמיר עם תזוזה, ושבאופן כללי אינך מרגיש טוב. 

  • אתה נושם מעט מהר.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש

אתה מתלונן על חולשה ותחושה כללית רעה שהולכת ומחמירה ועל כאבים חזקים בבטן. אינך יכול לזוז מעוצמת הכאב.

אם לא 'פונית לבית החולים' אתה עוצם את עיניך, 'מאבד הכרה' ומפסיק להגיב.

35:00
מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page