דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה.

תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב קל שפציעתו העיקרית היא פגיעה שטחית באמה כתוצאה מירי.

43

מספר נפג"מ

  • אתה עומד ומסוגל ללכת.

  • הנך בהכרה מלאה, מבין את שמתרחש.

  • אתה מתלונן על כאב מקומי קל במקום הפגיעה ובעיקר אתה לחוץ מהאירוע.

  • מעבר לכאב המקומי אין לך כאבים נוספים.

  • אם תישאל על ידי המטפל - אתה מסוגל להזיז את היד ואת האצבעות כרגיל.

  • אתה נושם באופן רגיל.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש

מצבך נשאר ללא שינוי לאורך התרחיש.

מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!