top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה.

תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב קל/בינוני שפציעתו העיקרית היא פגיעת בעצב הזרוע כתוצאה מירי.

36

מספר נפג"מ

  • אתה עומד ומסוגל ללכת.

  • הנך בהכרה מלאה ומבין שאת שמתרחש.

  • אתה מתלונן על כאב במקום הפציעה בכתף.

  • אינך מזיז את אצבעות ידך ואתה תומך בידך הפצועה בעזרת ידך השניה. אם נשאלת על ידי המטפל לגבי כאבים ויכולת להניע את היד אתה מתלונן על כאב עמום, תחושה של 'נימול' (כאילו היד נרדמת) בידך הפצועה ושכמעט אינך מרגיש את האצבעות. קשה לך מאד להזיזן אפילו מעט.

  • אתה נושם באופן רגיל.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש

תחושתך הכללית כולל מצב הנשימה אינם משתנים לאורך התרחיש, אך יש שינוי במצב היד:

עם הזמן אתה מדמה 'החמרה' במצב היד הפצועה באופן הבא:

אתה מעדכן את המטפל על החמרה בתחושת הנימול ושכעת יש חוסר תחושה מוחלט באצבעות, בכף היד ובאמה ואינך יכול להזיזן כלל.

30:00
מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page