top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה.

תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב קל שפציעתו העיקרית היא פגיעה שטחית בגב כתוצאה מדקירת סכין.

33

מספר נפג"מ

  • אתה עומד ומסוגל ללכת.

  • הנך בהכרה מלאה ומבין את שמתרחש.

  • אתה מספר שהרגשת מעין מכה חזקה בגב ומתלונן על כאב מקומי במקום הפגיעה בגב.

  • לשאלת המטפלים, אתה עונה בשלילה לגבי כל סימן אחר (אין שינויים בתחושה, שיתוקים, הגבלה בתנועה או כל דבר אחר). אתה ערני, ממוקד ועונה לענין.

  • אתה נושם באופן רגיל.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש

מצבך נשאר ללא שינוי לאורך התרחיש.

מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page