top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה. תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב קל שפציעתו העיקרית היא שבר סגור באמה.

31

מספר נפג"מ

  • אתה עומד ומסוגל ללכת. 

  • אתה מחזיק את היד ה'פצועה' צמוד לגופך ותומך בה בעזרת ידך השניה.

  • הנך בהכרה מלאה.

  • אתה מתלונן על כאב חזק באמה. אינך מסוגל להזיז את היד.

  • לשאלת המטפל – אתה מרגיש את כף היד ומסוגל להניע את האצבעות אך הדבר מחמיר את הכאב באמה.

  • אתה נושם באופן רגיל.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש
מצבך נשאר ללא שינוי.
מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page