top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה. תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב בינוני/קשה שפציעתו העיקרית היא

פגיעת בטן חודרת עם יציאת איברים פנימיים.

26

מספר נפג"מ

  • אתה נמצא בתנוחת שכיבה על הצד כשרגליך מקופלות.

  • אתה בהכרה מלאה.

  • אתה מתלונן על כאבי בטן חזקים. אינך יכול לקום או לזוז. אתה לחוץ מאופי הפציעה אך אינך מתלונן על כאבים אחרים.

  • אתה נושם באופן רגיל.

.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש
מצבך נשאר ללא שינוי.
מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page