top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה.

תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב קשה שפציעתו העיקרית היא דימום חיצוני חזק בירך.

23

מספר נפג"מ

  • אתה נמצא בתנוחת שכיבה על הקרקע.

  • הנך בהכרה ומבין את שמתרחש.

  • בפניית המטפל אליך, אתה מתלונן על כאב בירך ומנסה להניח את ידך מעל הפצע (מבלי ללחוץ).

  • אתה נושם נשימות מעט מהירות.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה

שים לב:  נשום כרגיל ורק בהגעת המטפל הראשון אליך שנה את קצב נשימותיך לפי ההנחיות.

אל תמשיך בשינוי קצב נשימותיך לאורך זמן. במידת הצורך, חזור לנשימות תקינות ובמידה והמטפל בודק את נשימותיך, התאם אותן שוב לקצב המבוקש. במידה ואינך מרגיש טוב (סחרחורות/עקצוצים ונימול/כל תחושה חריגה אחרת) חזור לנשום בקצב הרגיל.

במהלך התרחיש

אם הדימום לא נעצר על ידי המטפל בעזרת הפעלת לחץ ישיר על הפצע המדמם (בעזרת הידיים או תחבושת לוחצת):   אתה מתלונן על חולשה ותחושה כללית רעה שהולכת ומחמירה.

אתה הופך בהדרגה ליותר ישנוני ומבולבל - אתה מתחיל להתלונן על עייפות, חולשה ורצון לישון.

 

אם הדימום עדיין לא נעצר - אתה עוצם את עיניך, 'מאבד הכרה' ומפסיק להגיב.

40:00
30:00
מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page