top of page
דף הנחיות לנפג"מ לתרגיל אירוע רב נפגעים

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה.

תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב קשה שפציעתו העיקרית היא פגיעת בטן כתוצאה מירי במותן.

12

מספר נפג"מ

  • אתה נמצא בתנוחת שכיבה על הקרקע על הצד הפגוע כשרגליך מקופלות לכיוון החזה.

  • הנך בהכרה מלאה ומבין שאת שמתרחש. 

  • אתה מתלונן על כאבי בטן עזים ומעוצמת הכאב אינך יכול לזוז.

  • אינך יודע היכן נפגעת בדיוק. אתה ממוקד בכאב בבטן.    

      שים לב: אל תפנה את המטפל אל הפצע במותן, עליו לגלות את הפציעה במהלך הבדיקה. 

  • אתה נושם באופן רגיל.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש

כל תזוזה או מגע באזור הבטן גורם לך לכאב עז, עליך לצעוק בכל מגע קל ובכל ניסיון להזיזך.

במישוש הבטן - הקשח את שרירי הבטן בעת המגע

רגליך נותרות מקופלות באופן שמסוכך על אזור הבטן.

אם לא 'פונית לבית החולים'/חדר ניתוח אתה הופך למנומנם ומעט מבולבל ומתחיל לנשום בקצב מהיר יותר.

אם עדיין לא פונית - אתה עוצם את עיניך, 'מאבד הכרה' ומפסיק להגיב.

30:00
40:00
מתנדב יקר: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע.

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page