top of page
web bar feedback.png

משוב מהשטח

פשוט. מהיר. אפקטיבי.

אר"ן הוא מצב ייחודי שמציב אתגרים לא פשוטים בפני המטפלים. במצב זה חשוב לעבוד לפי פרוטוקול מותאם ולעתים קרובות לקבל החלטות לא פשוטות בתוך שניות.

לתרגול של מצבי אר"ן באופן מדמה מציאות על ידי הצוותים המטפלים חשיבות רבה בהכרת צורת העבודה באר"ן, בפיתוח תהליכי חשיבה קריטית ובתוך כך במתן מענה למספר הנפגעים הגדול ביותר.

סימדיק טראומה הוקם בשנת 2016 כדי לתת מענה לצרכי ההדרכה והתרגול הייחודיים של צוותי ההצלה, הרפואה והחירום הפועלים בתנאי שטח.

שם מלא,

תפקיד

ארגון

"אין ספק שכל העזרים החזותיים הוסיפו מימד של סיטואציה אמיתית ובכך סייעו לחניכים להתייחס לתרגול כאל אירוע אמת"

משה בניטה,

פראמדיק

מגן דוד אדום

סימדיק טראומה הוקם בשנת 2016 כדי לתת מענה לצרכי ההדרכה והתרגול הייחודיים של צוותי ההצלה, הרפואה והחירום הפועלים בתנאי שטח.

שם מלא,

תפקיד

ארגון

logo.jpg

“We were very pleased with the quality of service your company, SiMedic, provided. We sincerely appreciated your responsiveness to our needs.”

Gordon B,

UNTSO Hq  Jerusalem

היה פשוט מדהים להיות בתרגיל שהפציעות ריאליות, נראות אמיתיות והנפג"מים עצמם מדמים את הפציעה לפי מה שהדריכו אותם. הצמידים בעלי שני הסבבים היו רעיון אדיר!

אור ג'רבי,

חובש/נהג אמבולנס

מגן דוד אדום

סימדיק טראומה הוקם בשנת 2016 כדי לתת מענה לצרכי ההדרכה והתרגול הייחודיים של צוותי ההצלה, הרפואה והחירום הפועלים בתנאי שטח.

שם מלא,

תפקיד

ארגון

סימדיק טראומה הוקם בשנת 2016 כדי לתת מענה לצרכי ההדרכה והתרגול הייחודיים של צוותי ההצלה, הרפואה והחירום הפועלים בתנאי שטח.

שם מלא,

תפקיד

ארגון

1280px-Ben-Gurion_University_of_the_Nege

סימדיק טראומה הוקם בשנת 2016 כדי לתת מענה לצרכי ההדרכה והתרגול הייחודיים של צוותי ההצלה, הרפואה והחירום הפועלים בתנאי שטח.

שם מלא,

תפקיד

ארגון

סימדיק טראומה הוקם בשנת 2016 כדי לתת מענה לצרכי ההדרכה והתרגול הייחודיים של צוותי ההצלה, הרפואה והחירום הפועלים בתנאי שטח.

שם מלא,

תפקיד

ארגון

סימדיק טראומה הוקם בשנת 2016 כדי לתת מענה לצרכי ההדרכה והתרגול הייחודיים של צוותי ההצלה, הרפואה והחירום הפועלים בתנאי שטח.

שם מלא,

תפקיד

ארגון

סימדיק טראומה הוקם בשנת 2016 כדי לתת מענה לצרכי ההדרכה והתרגול הייחודיים של צוותי ההצלה, הרפואה והחירום הפועלים בתנאי שטח.

שם מלא,

תפקיד

ארגון

סימדיק טראומה הוקם בשנת 2016 כדי לתת מענה לצרכי ההדרכה והתרגול הייחודיים של צוותי ההצלה, הרפואה והחירום הפועלים בתנאי שטח.

שם מלא,

תפקיד

ארגון

bottom of page