top of page
טובה סרן
פיתוח הדרכה ברפואה דחופה
אודות (אודותיי, מדוע אני מחפשת,סימדיק, הישגים מיוחדים)
כישורים (רגיל, אומנות, סטודיו)
שפות
ניסיון א. בפיתוח הדרכה ב. בשטח
קורסים והסמכה (והפיל שבחדר)
אודות
כישורים
שפות
הישגים מיוחדים
ניסיון בפיתוח הדרכה
ניסיון בשטח
קורסים והסמכה

מתנדב יקר, תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה. תרחיש זה מדמה אירוע עם נפגעים רבים.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב בינוני/קשה שפציעתו העיקרית היא קטיעת שוק.

bottom of page