top of page

עברית

חזרה לאתר באנגלית

פציעות קרביות עבור אימוני לחימה טקטית ולוט"ר
אתם מקבלים:
 • פציעות קרביות שמולבשות במהירות על הלוחמים/נפג"מים

 • דימומים אקטיביים המופעלים בלחיצת כפתור

 • סימולציה מציאותית שמביאה את הצוות למוטיבציית אימון גבוהה

 • אירוע דרמטי, חי ודינמי

   ואתם ממצבים את עצמכם בחזית המקצוענית!

מתאים במיוחד לצוותי בטחון ורפואה טקטית
פשוט. מהיר. אפקטיבי.
אתם בוחרים את תרחיש האירוע.

אתם בוחרים את היקף האירוע.

אתם בוחרים את סוגי הפציעות מתוך מאגר הנפג"מים שלנו.

תרחישים במאגר:
 • פח"ע - אירוע ירי

 • פח"ע- אירוע דקירות

 • פיצוץ

 • שריפה

 • אירוע משולב

תרגיל אר"ן בהיקף קטן
מספר נפג"מים: 10
פציעות לבישות דרמטיות: 104
מנגנון דימום פעיל מחובר לפציעה: 2
משך התרגיל: עד שעתיים וחצי
תרגיל מבצעי עד 5 נפג"מים
מספר נפג"מים: 5
פציעות לבישות דרמטיות: 5
מנגנון דימום פעיל מחובר לפציעה: 2
​​
משך התרגיל: שעתיים או יותר בהתאם לאופי היחידה
ניתן להתאים תרגיל ליום אימונים מלא
 • שירות מלא
 • חסכון בזמן יקר שלכם ושל הצוותים בשטח
 • אפשרות לאימון ברפואה טקטית על ידי מדריך בכיר בלוחמה טקטית מיחידת ה-669
bottom of page