top of page
challenge T-shirt.png
IMG-20170714-WA0019.jpg
דף הנחיות לנפג"מ
IMG-20170714-WA0019.jpg
דף הנחיות לנפג"מ
IMG-20170714-WA0019.jpg
IMG-20170714-WA0019.jpg
B-2
דף הנחיות לנפג"מ

תודה על נכונותך להשתתף כנפג"מ (נפגע מדומה) בתרגיל  המיועד לצוותי רפואה.

לצורך תרגיל זה, אתה מדמה נפגע במצב אנוש שנפגע מפיצוץ/שריפה ואשר פציעותיו העיקריות הן כוויות קשות מסכנות חיים.

  • אתה נמצא בתנוחת שכיבה.

  • הנך מעורפל הכרה, נאנח וממלמל אך לא מגיב לפניות מילוליות אליך. 

  • אתה נע בחוסר נוחות ומדי כמה דקות משתולל לכמה שניות ואז שוב 'שוקע'.

  • אתה נושם נשימות מהירות וקולניות.

שים לב:  נשום כרגיל ורק בהגעת המטפל הראשון אליך שנה את קצב נשימותיך לפי ההנחיות.

אל תמשיך בשינוי קצב נשימותיך לאורך זמן. במידת הצורך, חזור לנשימות תקינות ובמידה והמטפל בודק את נשימותיך, התאם אותן שוב לקצב המבוקש. במידה ואינך מרגיש טוב (סחרחורות/עקצוצים ונימול/כל תחושה חריגה אחרת) חזור לנשום בקצב הרגיל.

הנחיות התנהגות לנפגע מדומה
במהלך התרחיש
אם עדיין לא טופלת על ידי צוות מתקדם (פרמדיק/רופא) בטיפול שכולל 'הרדמה', 'אינטובציה' (החדרת צינור לקנה הנשימה) והנשמה
אתה מפסיק לנוע ולהגיב לכל פניה מילולית או פיזית.
אתה 'מפסיק לנשום' (נשום באופן שקט ורדוד לשניות ספורות בזמן הבדיקה בלבד)

15:00
25:00
זכור: לריאליזם של התרגיל השפעה גדולה על יעילותו . שחק את תפקידך באופן משכנע!

בסיום התרגיל, אנא השב את כל הציוד שבערכה למנהל התרגיל.

נודה לך אם תמלא טופס משוב נפג"מ.

בשם צוותי הרפואה – תודה רבה!

bottom of page