מבית

יפה מאד - פענחתם את הרמז!
קוד המנעול הוא: 33496 

עושים חיים. מצילים חיים.