top of page

מבית

mortality-401222_1920.jpg
challenge Heb demoV8 white text.png
אוקיי, הצלחתם לפתוח את הארגז -  

 

אבל זה לא ממש עוזר לכם בלי המדבקות...

חולה - באנגלית, והפוך - בעברית.
שם תוכל לגלות את שתי המדבקות.
 
AED original illustration.png
השעון עדיין מתקתק...
עושים חיים. מצילים חיים.
bottom of page