מבית

בו בזמן שאתה שומע קולות סירנה, הנפגע מתחיל לנשום. הדופק חזר!
הקוד לפתיחת המנעול הוא:
857
עושים חיים. מצילים חיים.