מבית

challenge Heb demoV8.png
aed2_on.png
בו בזמן שאתה שומע קולות סירנה, הנפגע מתחיל לנשום. הדופק חזר!
הקוד לפתיחת המנעול הוא:
857
עושים חיים. מצילים חיים.