מבית

challenge Heb demoV8.png
המכשיר ממליץ על מתן שוק.
וודא שאיש אינו נוגע במטופל!!!
לחץ על הכפתור למתן שוק
stand clear.png
aed2_on.png
עושים חיים. מצילים חיים.