מבית

המכשיר ממליץ על מתן שוק.
וודא שאיש אינו נוגע במטופל!!!
לחץ על הכפתור למתן שוק
עושים חיים. מצילים חיים.