מבית

פתח את הדפיברילטור והדלק את המכשיר.
הוצא את המדבקות מהאריזה.
חשוף את בית החזה של הנפגע.
הדבק את המדבקות על הנפגע לפי הסימון.
המכשיר בודק את הקצב... בהתאם להנחיות אל תיגע במטופל בשלב זה!
 
עושים חיים. מצילים חיים.